NONI - PPT 

Obecnie jednym z głównych badaczy Noni jest doktor Anne Hirazumi. Opiera się ona na własnych badaniach i analizach laboratoryjnych oraz na dokładnej znajomości literatury na temat Noni. Dokładnie opisuje ona 66 różnych składników owoców Noni (morinda citrifolia - indiańska morwa) spośród ponad 100 dotychczas odkrytych.
Dr A. Hirazumi odkryła, iż działania Noni nie można przypisywać jednemu, wyizolowanemu składnikowi. Zatem działanie najważniejszego składnika - samej prokseroniny odkrytej przez dr R.Heinicke - nie będzie skuteczne bez obecności pozostałych składników zawartych w Noni i odpowiedniego środowiska. Noni nie dostarcza więc jedynie "materiału budowlanego, lecz też robotników i narzędzi potrzebnych do tego, aby budowa lub remont (przebudowa) w organizmie mogły posuwać się bez przeszkód do przodu". Dopiero pełna mieszanka składników pozwala na pełne działanie uzdrawiające.

Lekarz Anna Hirazumi - wspólnie z innymi naukowcami z Uniwersytetu Hawajskiego, zajęła się gruntownym testowaniem właściwości noni (morinda citrifolia - indiańska morwa). Ich badania, oparte na modelach komórkowych i zwierzęcych, oceniały przeciwnowotworowe właściwości noni. Początkowo, zespół dr Hirazumi leczył komórki raka płuc preparatem noni, bogatym w polisacharydy. Nie wpłynęło to znacząco na komórki nowotworowe. Dopiero po wprowadzeniu komórek wysięku otrzewnowego (PEC - model komórek do oceny funkcji immunologicznych) do mieszaniny komórek nowotworowych i preparatu noni, zaobserwowano aktywację komórek obronnych PEC. Komórki te przystąpiły do zabijania dużej liczby komórek nowotworowych, co ostatecznie doprowadziło do znacznego ograniczenia wzrostu guza.

W celu dalszej oceny zdolności noni do pobudzania immunologicznej odpowiedzi przeciwnowotworowej, badacze przeprowadzili testy z różnymi grupami mysz, chorymi na raka. Wyniki tej części badań były wręcz imponujące. Pierwsza grupa - w sumie 78 mysz, otrzymywała surowy sok z noni. W grupie kontrolnej - składającej się z 55 mysz, które nie były karmione tym sokiem - ani jedna nie została wyleczona czy żyła dłużej niż 50 dni. Natomiast z 78 mysz otrzymujących sok noni, zostało wyleczonych dwadzieścia. Ponadto, ich współczynnik przeżycia był znacznie dłuższy niż mysz nieleczonych - wynosił 119%, tzn. myszy te żyły ponad dwukrotnie dłużej w porównaniu z grupą kontrolną.

W późniejszych testach, Hirazumi i jej wsp. przeprowadzili serię badań, określających, czy noni mogłaby nasilać produkcję makrofagów - komórek odpowiedzialnych za niszczenie niebezpiecznych toksyn, komórek i mikroorganizmów. Na podstawie wyników testów wnioskowali, że noni "mogłaby stymulować aktywację makrofagów". Uściślając, noni stymulowała aktywność tlenku azotu, czynnika martwicy nowotworów - alfa (TNF-alfa) i interleukiny 1 beta (IL-lbeta) - wszystkie dobrze znane jako czynniki przeciwnowotworowe.

W badaniach testowano również działanie noni z kilkoma dobrze znanymi substancjami przeciwnowotworowymi (cytostatykarni). Celem tego badania było sprawdzenie, czy wprowadzenie noni jako leczenia uzupełniającego do subdawek leków przeciw-nowotworowych, takich jak adriamycyna, 5-fluorouracyl (5 FU) czy winkrystyna, mogłoby stworzyć wyjątkowe korzyści w postaci zmniejszenia działań niepożądanych w porównaniu z samymi lekami cytostatycznymi.

Wg dr Hirazumi, interferon aktywuje cytotoksyczność makrofagów wobec komórek nowotworowych i patogenów mikrobiologicznych, działa synergistycznie z innymi czynnikami, takimi jak lipopolisacharydy (LPS), indukując produkcje IL-lbeta, TNF-alfa i tlenek  azoty przez makrofagi. Wzmaga również obróbkę i prezentacje antygenów przez makrofagi. INF-gamma nasila proliferację limfocytów pomocniczych Th i, podczas gdy hamuje proliferację i czynność innej sub-populacji limfocytów pomocniczych Th2. Wzmaga cytotoksyczność limfocytów cytotoksycznych (CTLs, Tc-cells) i komórek NK, natomiast hamuje aktywację limfocytów B (produkcję przeciwciał) oraz produkcję interleukiny-4- (JL-4).   Interferon-gamma (INF-gamma) - typ interferonu, który jest pobudzany przez noni - uważano początkowo za inhibitor wirusowy. Jednak obecnie sądzi się, że jego ważne biologiczne efekty to aktywacja makrofagów (APCs) oraz wspomaganie odporności komórkowej (CMI).
Interferon jest utalentowanym graczem w zespole immunologicznym.

Dr Annę Hirazumi, interesująca się tlenkiem azotu pod kątem, jego udziału w funkcjach immunologicznych, oświadczyła:

 "NO, produkowany przez aktywowane makrofagi, odgrywa istotną role w ochronie gospodarza przed patogenami, jak również guzami..."

Dr Hirazumi wyciągnęła dalsze wnioski, odnotowując, że NO może skutecznie zabijać patogeny poprzez zaburzenie syntezy DNA tych komórek oraz poprzez ich zatrucie. Tlenek azotu i jego unikalne zdolności wzbudziły tak ogromne zainteresowanie, że naukowcy, badający jego korzyści zdrowotne, otrzymali w 1998 roku nagrodę Nobla w dziedzinie medycyny. Wykazano, że ekstrakt noni zwiększa biosyntezę tlenku azotu (NO) - niezmiernie utalentowanej substancji, która oprócz właściwości przeciwnowotworowych, jest odpowiedzialna za obniżanie wysokiego ciśnienia krwi, zwalczanie chorób sercowo-naczyniowych oraz hamowanie aktywności wirusowej i bakteryjnej.

W medycynie naturalnej środki lecznicze nie opierają się na jakimś jednym składniku. Pojedyncza substancja posiada co prawda pewne właściwości, jednak pełne działanie uzyskuje wyłącznie w połączeniu z pozostałymi składnikami całego kompleksu. Często wtedy działa kilka razy mocniej niż wyizolowana. Skuteczniejsze działanie substancji biologicznie czynnych w zespole, to nie żaden cud, lecz tzw. synergizm.
Z badań naukowych i setek tysięcy przypadków uzdrowień wynika, iż tylko specjalne połączenie indywidualnych substancji jakie stworzyła nam natura, ma skuteczne działanie uzdrawiające, jest przyjazne dla organizmu i nie jest obce tak jak syntetyk. Do podobnego wniosku doszła dr Anne Hirazumi opracowując idealną kombinację 66 składników jako Noni-PPT. Więcej w materiałach naukowych:

Immunomodulation contributes to the anticancer activity of morinda citrifolia (noni) fruit juice. [Proc West Pharmacol Soc. 1996]
An immunomodulatory polysaccharide-rich substance from the fruit juice of Morinda citrifolia (noni) with antitumour activity. [Phytother Res. 1999]
Cancer preventive effect of Morinda citrifolia (Noni). [Ann N Y Acad Sci. 2001]
Morinda citrifolia (Noni): a literature review and recent advances in Noni research. [Acta Pharmacol Sin. 2002]
Antitumour potential of a polysaccharide-rich substance from the fruit juice of Morinda citrifolia (Noni) on sarcoma 180 ascites tumour in mice. [Phytother Res. 2003]
Effects of juice from Morinda citrifolia (Noni) on gastric emptying in male rats. [Chin J Physiol. 2004]
Failure of juice or juice extract from the noni plant (Morinda citrifolia) to protect rats against oxygen toxicity. [Hawaii Med J. 2007]
Morinda citrifolia (Noni) fruit--phytochemistry, pharmacology, safety. [Planta Med. 2007]
The effects of Morinda citrifolia L. (noni) on the immune system: its molecular mechanisms of action. [J Ethnopharmacol. 2008]

Należy zatem pamiętać, iż najlepsze działanie synergiczne (wspomagające się wzajemnie), wszystkie składniki Noni mają wyłącznie razem i tworzą wspólnie najlepszą światową „orkiestrę", w której odpowiednia liczba muzyków, gra zgodnie miłą dla ucha i ciała harmonię dźwięków”.

.1  2  3  4  5  6  7

Wyślij link do Noni znajomemu/znajomej