Dobra Praktyka Produkcyjna - co oznacza GMP?

. .

.
Dobra Praktyka Produkcyjna to gwarancja najwyższej jakości produktów. Nazwa ta kryje się pod międzynarodowym skrótem GMP  - Good Manufacturing Practice. GMP ma miejsce wtedy, gdy zapewniona jest stała i ścisła kontrola wszystkich elementów produkcji na wszystkich, kolejnych etapach powstawania produktu. Spełnienie wszystkich warunków dało podstawę Agencji ds. Żywności i Leków (FDA) do wydania pozytywnej opinii produktom firm:  4 Life ProductsPerfect Nutrition i CaliVita, oferowanym przez firmę dystrybucyjną CaliVita International (California Fitness).
.

Dlaczego posiadanie GMP jest ważne?

Posiadanie GMP jest ważne dlatego, że kupując preparat leczniczy lub suplement żywieniowy chcielibyśmy mieć 100% pewność, że nie będzie to produkt wadliwy, że ma wszystkie podane na opakowaniu składniki i nie zawiera żadnych zanieczyszczeń. Ma on pomóc, a przede wszystkim nie może zaszkodzić!

Przy wytwarzaniu produktów spożywczych lub leków, spełnianie wymogów GMP jest niezwykle ważne!

Dobra Praktyka Produkcyjna, to zbiór dokumentów opisujących procedury związane z wytwarzaniem produktu i zabiegi na nią się składające. Stąd też producenci dbają o to, aby wszelkie wykryte niedociągnięcia na którymkolwiek z etapów produkcji niezwłocznie usuwać i od razu tworzą zabezpieczenia na przyszłość.
Końcowa jakość produktu jest wynikiem jakości surowców z jakich on powstaje, ale również determinują ją takie czynniki jak: otoczenie zakładu produkcyjnego i stan budynków oraz bezwzględne przestrzeganie technologii produkcji - a tym samym higieny maszyn i urządzeń, dokładność procesów mycia i dezynfekcji, higieny personelu oraz nadzorowanie magazynowania i dystrybucji produktów. GMP określa szczegółowo wymogi, jakie powinny być spełnione przez producenta na tych obszarach. Jeśli jeden z etapów produkcji, np. magazynowanie surowców nie jest zgodne z zasadami Dobrej Praktyki Produkcyjnej, wówczas taki producent nie spełnia wszystkich niezbędnych warunków  i traci certyfikat GMP, a co za tym idzie również FDA.
Prowadzenie produkcji ściśle według dokumentacji GMP daje producentom prawo do certyfikatu GPM. 

Uwaga dotycząca produktów różnych firm!
.

Od 1994 roku zgodnie z uchwałą amerykańskiego kongresu, suplementy nie podlegają przepisom jak sprzedaż leków i są zwolnione z obowiązku posiadania certyfikatu FDA. Jednak ich producenci powinni poinformować swoich konsumentów, iż stosowane przez nich produkty nie zostały poddane kontroli FDA [Więcej ]

Wyślij link do Noni znajomemu/znajomej